Wat levert het op

Je leert dat er plaats is voor jouw manier van Zijn. Je bent goed zoals je bent, want je bént hier. De aarde heet je welkom met alles dat bij jou hoort. Alles in de natuur verandert, ook in het leven van mensen. Hoe meer je trouw kan zijn aan je eigen kleur (fase, identiteit, welbevinden), hoe meer je blij/gelukkig/vervuld/duurzaam gezond bent. De manier om daar achter te komen, is contact maken met je eigen natuur. Door contact te maken met de natuur; in de buitenwereld en met je innerlijke natuur. Dat is waar natuurcoaching je bij helpt.

Alle processen die zich in je lijf afspelen, spelen zich ook af in de natuur. Die analogie is wezenlijk voor je proces. Ga mee naar buiten, voelen in je lijf, hoe het is, wat je zintuigen gewaar zijn. Je levensloop kent knopen. Ik bedoel daarmee ervaringen en gedachten die je in je leven hebt opgedaan en die geleid hebben tot onvrijheid in jezelf, het gevoel niet helemaal je potentieel te kunnen en durven leven. Het vertrouwen kwijt te zijn geraakt dat je goed bent zoals je bent, op jouw manier en met jouw mogelijkheden. Dit innerlijk werk gaat over het losser maken van knopen die zich meestal in je lijf vertalen. Dat doen we door er aandacht voor te hebben, erbij stil te staan, licht erover te laten schijnen. En door unieke oplossingen te vinden in de natuur. Door waar te nemen hoe zij het grote geheel en de samenhangt toont.

Wil je graag meer weten over de mogelijkheden?